en | cz

Powered by Emkor

Emkor Technology s.r.o. je svěží, novátorská firma, jejíž základ úspěchu spočívá v týmu kvalifikovaných pracovníků. Pro význačné firmy v oblasti elektropohonů vyrábí nejen motory, ale i jejich součásti.

Řízení výrobního procesu vychází jednak z vlastních zkušeností, jednak je maximálně uzpůsobeno požadavkům zákazníka. Hlavní důraz je kladen na flexibilitu výrobního pro­cesu. Součásti elektromotorů jsou vyráběny dílem z vlastních materiálů, dílem pak z ma­teriálů dodaných zákazníkem.

Emkor dokáže nabídnout kompletní motory, jakožto i jejich komponenty pro stejnosměr­né, asynchronní i synchronní servomotory v osových výškách od 25 do 250 mm. Jsme specializováni na hledání nových tech­no­logických postupů jak na poli mechanického opracování, tak i elektrického provedení při dodržení vysoké kvality výrobků. A to vše sa­mozřejmě i z pohledu ekonomických ukaza­telů.

Naší snahou je nabízet takovou formu part­nerství, která plně vychází z Vašich představ a potřeb. S Vámi to vyřešíme.Kde nás najdete

Mapa

Kontakt

EMKOR Technology s.r.o.
Nedvědice 399
592 62 Nedvědice
Czech Republic

Tel.: +420 547 723 009
Fax: +420 566 520 184

emkor@emkor-technology.cz
www.emkor-technology.cz

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6310126001/5500
IBAN: CZ2655000000006310126001
BIC: RZBCCZPP

Krajský soud v Brně oddíl C,
vložka 70533
IČO: 292 79 631
DIČ: CZ29279631


Tomáš Komprs
managing director
Tel.: +420 721 835 315
t.komprs@emkor-technology.cz

Patrik Reijnders
sales manager
Tel.: +31 (0)64 - 67 666 37
p.reijnders@emkor-technology.com

Leoš Petr
operations manager
Tel.: +420 727 962 345
l.petr@emkor-technology.cz

Ilona Štoudová
purchasing manager
Tel.: +420 725 965 687
i.stoudova@emkor-technology.cz

Emkor Technology: Added value through competence!